Showroom in Katwijk

Gratis advies van tegelspecialist

Privacy verklaring Cerados

Inleidende bepalingen

 Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Cerados aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Cerados is statutair gevestigd te Katwijk aan de Taanderstraat 18A (2222BE) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 72298820 Cerados is per e-mail te bereken via info@cerados.nl en telefonisch via +31 85 130 44 39.

Cerados hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe Cerados omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Cerados aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Cerados valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cerados behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-10-18.

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

In eerste plaats worden uw voor- en achternaam en e-mailadres verwerkt bij het aanvragen van een offerte. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn.

In tweede plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het betreft de volgende gegevens: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is Cerados niet in staat zijn diensten uit te voeren.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Cerados te verstrekken, kan het zijn dat Cerados niet kan voldoen aan zijn contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

 De persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal zeven (7) jaar bewaard na beëindiging van de overeenkomst. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Cerados. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Cerados is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Cerados  raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Cerados zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Cerados. Bovendien sluit Cerados met deze bedrijven verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De persoonsgegevens worden enkel met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld indien Cerados door een wettelijke verplichting gehouden wordt de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instantie.

Cookies

Cerados maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Cerados bezoekt, verzamelt zij met uw toestemming basis-technische informatie dat bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. Cerados maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn de noodzakelijke cookies die het gebruik en de ervaring van de website verbeteren. Daarnaast maakt Cerados gebruik van Google Analytics voor marketingdoeleinden.

Beveiliging 

Cerados heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft onder andere een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@cerados.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over Cerados met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@cerados.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Kan ik u ergens mee helpen?

× Hoe kan ik u helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday